ישראל ברסטיצקי

הגדל

חבר ועד המנהל של הקרן משנת 2003. מר ברסטיצקי נולד בלודז', פולין בשנת 1925 וב 11 לדצמבר  1939 ברח מפולין לברית המועצות לעיירה מאלץ'.עם הכיבוש הגרמני ביוני 1941 שהה בגטאות ברטוז-ברזה ופרוצ'ני, באזור ברסט, ביילרוסיה. מר ברסטיצקי הצטרף למחתרת, נמלט ליערות ולחם במסגרת הפרטיזנים הסובייטים גדודים "קירוב" ו"דימיטרוב" בריגדה "פונומרנקו". בשנת 1944 גויס לצבא האדום ונטל חלק בקרבות בפולין, ביילרוסיה, מזרח פרוסיה ושחרור פראג. לאחר המלחמה נאסר באשמת פעילות ציונית והיה כלוא עד 1952, בשנת 1957 עלה לישראל. מר ברסטיצקי חבר ארגון הפרטיזנים ועבד עד פרישתו בתחום החשמל( מנועי מתח גבוה). מר ברסטיצקי נשוי עם שני ילדים וארבעה נכדים.

מקורות

ברסטיצקי ישראל "ילדי, הצל את עצמך", הוצאת משרד הביטחון, יד ושם 2004.

לעאן בלום ד"ר - לעשעס מיראן-  "א געשאנקען לעבן" 1976.

פרטיזנים מספרים - אנתולוגיה - הוצאת משרד הבטחון ואירגון הפרטיזניםבישראל 2006.

עבור לתוכן העמוד