תוספת 9 שעות סיעוד

לתשומת לבכם,

ניצולי שואה שימצאו זכאים לסיוע יוכלו להנות מהטבה זו גם מבלי הצורך להגיש טפסים.

פרטי הזכאים יועברו לקרן ע"י הגורמים המממנים ופניה יזומה תעשה לספק הסיעוד של הניצול.

 

הקרן מממנת באופן קבוע טיפול סיעודי של תוספת שעות סיעוד שבועיות לניצולי שואה השוהיים בביתם ותלויים לחלוטין בזולת או התלוי בזולת במידה רבה ביותר.

 

האפיק ממומן ע"י ועידת התביעות ומדינת ישראל באמצעות הרשות לזכויות ניצולי השואה – משרד האוצר.

 

זכאי לקבלת הסיוע מי שעונה לקריטריונים הבאים (במצטבר):

 

זכאות אישית לעזרה סיעודית:

1. מוכר למוסד לביטוח לאומי כזכאי לגמלת סיעוד כשירותים באמצעות ספקי סיעוד ברמות 3 (ניקוד תלות מזכה:6)* 4, 5 ו-6 מלאה (לא מופחתת בשל הכנסות).**

2. זכאי לקצבת שר"מ (שירותים מיוחדים) בהיקף 105% או 175% (יש למלא את נספח א' - הצהרת הכנסות)

3. זכאי לשעות "עזרה לזולת" מטעם משרד הביטחון בהיקף 66 שעות חודשיות לפחות. (יש למלא את נספח א' - הצהרת הכנסות)

 

ומוכר כניצול שואה ע"י אחד הגופים הרשמיים:
-אישור לקבלת תגמולים (נכי רדיפות)/ מענק שנתי מהרשות לזכויות ניצולי שואה במשרד האוצר.
-אישור לקבלת רנטה/ פיצוי חד פעמי מוועידת התביעות.
-אישור לרנטה מה- BEG (בכפוף לאישור הגורמים המממנים).


פונים המקבלים מהמוסד לביטוח לאומי את חוק הסיעוד באמצעות גמלה בכסף:
לקבלת התשלום יש לפנות לוועידת התביעות ישירות בטלפון: 03-5194401
*** למעט יוצאי עיראק ואלג'יר שעליהם לפנות לקרן בעזרת טופס זה ועליהם לצרף:
- אישור מביטוח לאומי המעיד על זכאות לגמלה בכסף
- אישור פרטי חשבון בנק על שם הפונה (צילום צ'ק או תדפיס עו"ש).

 

 

*רמה 3 בנקודות תלות הנמוכות מ-6 אינה מזכה בתוספת 9 שעות סיעוד מהקרן.
** גמלה המשולבת כסף ושרותים ב"עין" באמצעות ספקי סיעוד – אינה מזכה לגמלה בכסף. שרותי הסיעוד יינתנו ע"י ספק השירות הנבחר. 

  טופס סיעוד
  נספח א' - הצהרת הכנסות למקבלי שרמ/עזרה לזולת
עבור לתוכן העמוד