קול קורא - "עיטור האור" לשנת 2016

"עיטור האור"
התשע"ז - 2016
קול קורא להגשת מועמדות

"עיטור האור" הוא אות המוענק מטעמה של הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל כהבעת הוקרה למצטיינים בעשייה לרווחת ניצולי השואה בישראל.
מטרת האות – הבעת הוקרה לפעילים ומתנדבים מצטיינים על תרומתם לשיפור איכות חייהם של ניצולי השואה בישראל, עידוד מתנדבים ופעילים נוספים לקידום העשייה בתחום והגברת המודעות הציבורית למצב הניצולים בישראל ולצרכיהם.
ככלל, מוענק האות ע"י הקרן אחת לשנה בטקס רשמי שנערך על ידה (המועד המדויק יפורסם בהמשך). עד 2 אותות יוענקו לפעילים בכל אחת מהקטגוריות הבאות:


1. ניצולים התורמים ומצטיינים בעשייתם למען המדינה - השתלבות בארץ והצלחה אישית בולטת בישראל.
2. בעלי תפקידים במגזר הציבורי/הפרטי/השלישי אשר יזמו ו/או קידמו עשייה עבור ניצולי השואה באופן ייחודי. בקטגוריה זאת ניתן לציין באות מיוחד את הארגון במסגרתו הוא פועל.
3. מתנדבים התורמים באופן בולט לשיפור איכות חיי הניצולים בישראל.


מועמדים והגשת מועמדות -
כל אדם יכול להיות מועמד לקבלת האות (הפניה הינה לנשים ולגברים כאחד). ניתן להגיש מועמדות עצמית או המלצה על מישהו אחר.
 
תנאי הסף מפורטים בתקנון מטה

                                                     
את הטפסים להגשת מועמדות או המלצה למועמד, לקבלת אות ההוקרה המופיעים מטה, יש למלא את השאלון במלואו, ולהגישו ל:
הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל
ת.ד. 7197 ת"א, 6721503
מייל: itur-haor@k-shoa.org
בפקס: 03-6968294
או ידנית בכתובת: המלאכה 3 (בית ויקטוריה) , ת"א

המועד האחרון להגשת מועמדות הינו 20.09.2016
  
 

  תקנון "עיטור האור" לשנת 2016
  טופס הגשת מועמדות - "עיטור האור" לשנת 2016
עבור לתוכן העמוד